Privacyverklaring

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. We gaan dan ook zorgvuldig met uw gegevens om en behandelen deze conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Christof Laceulle verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Middels deze Privacyverklaring willen wij u informeren over de volgende zaken:

1. Onze identiteit

Christof Laceulle, gevestigd in Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Notitie: De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur.

1.a. Contactgegevens

Christof Laceulle is de Functionaris Gegevensbescherming van Christof Laceulle. Hij is te bereiken via .

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Christof Laceulle verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Internetbrowser en apparaat type

2.a. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen, dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van de volgende doeleinden:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Christof Laceulle verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Christof Laceulle neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Christof Laceulle) tussen zit.

5. Ontvangers

De gegevens die Christof Laceulle ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

5.a. Neostrada

De e-mail van Christof Laceulle wordt gehost bij Neostrada. Als u contact opneemt via de formulieren of via e-mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Neostrada.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Christof Laceulle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

6.a. Google Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Christof Laceulle verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. Het gebruik van Cookies

Christof Laceulle gebruikt alleen technische en functionele cookies, en daarnaast analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8.a. Functionele Cookies

Deze cookies zijn nodig om de website technisch goed te laten functioneren. Blokkeren kan de werking van de website beïnvloeden.

8.b. Analytische Cookies

Met Google Analytics meten wij geanonimiseerd het gedrag van bezoekers, om met het hierdoor verkregen inzicht de gebruikerservaringen te verbeteren. Op geen enkele wijze gebruiken, delen of verkopen wij de geanonimiseerde verzamelde gegevens met of aan derde partijen.

Wilt u meer informatie en/ of precies weten welke cookies wij gebruiken? Lees onze cookieverklaring.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Christof Laceulle en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent, dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Christof Laceulle wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Christof Laceulle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw bezoek aan onze website verloopt via een Secure Sockets Layer (SSL) verbinding en onze website is ondertekend door middel van Domain Name System Security Extensions (DNSSEC).
Om spamberichten tegen te houden en misbruik te voorkomen wordt op het contactformulier gebruikt gemaakt van Google reCaptcha.
Alle door u verstrekte persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via .

11. Wijziging verklaring

Christof Laceulle behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u daarom aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud op de hoogte bent.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 6 oktober 2020.